Search
en-USnl-NL

GiMaRIS

Sinds 2006 heeft GiMaRIS zich gespecialiseerd in onderzoek, inventarisaties & strategische oplossingen gericht op het marine milieu. Invasieve marine soorten zijn altijd het belangrijkste aandachtspunt geweest, omdat deze soorten een grote impact hebben in de ecosystemen gematigd wateren over de hele wereld hebben. Naast ecologische schade, kunnen ze ook een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, een grote overlast zijn voor toeristen, en aanzienlijke schade aan aquacultuur en andere bedrijven veroorzaken. Zo kunnen fouling organismen schelpdieren overwoekeren en verstikken, boten en drijvende stijgers overgroeien, of de doorstroming in ondergrondse leidingen belemmeren.

 

GiMaRIS Tour

Toegevoegde waarde

De grote toegevoegde waarde van GiMaRIS wordt vooral duidelijk in projecten waarin correcte identificaties van soorten van het hoogste belang zijn. Door verkeerde identificaties of onvolledige biodiversiteit onderzoeken kunnen bedrijven onbewust en onnodige hoge risico's nemen bij het aanvragen maritieme activiteiten. Andersom kunnen risico’s ook veel lager zijn dan verwacht, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat verkeerd geïdentificeerde invasieve soorten eigenlijk de onschuldige oorspronkelijke tegenhanger is.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van GiMaRIS is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertifieerd door Normec NCK BV voor het “Nationaal en internationaal plegen van onderzoek, het geven van adviezen en het maken van beleid voor bedrijven, semi-overheid en overheid (EA code 35)” (certificaat nummer: NCK.2015.364. ISO9001).

 

GiMaRIS laboratoria

Ter ondersteuning van het veldwerk, heeft GiMaRIS naast zijn kantoren, verschillende laboratoria: Binnen het “Microscopic Imagery Laboratory” kunnen organismen levend en/of geconserveerd gefotografeerd worden via verschillende opstellingen, waar­onder een binoculair en een microscoop met geïntrigeerde camera’s. Binnen het “Molecular Alien Species La­boratory” kunnen met DNA-extractie robots en forensische kits en methodes DNA worden ge-extraheert van organismen en sporen van organismen. DNA-analyse vindt hier ook plaats met specifieke primers die specifiek intern ontwikkeld zijn voor organismen waarvan het DNA-lastig te analyseren is. Zo kan DNA geanalyseerd worden vanuit opgedroogd weefsel op mosselschelpen die meer dan 50 jaar geleden werden verzameld, en werd uit de mondopening van een enkele millimeters groot droog slakkenhuisje recentelijk weefsel geanalyseerd van een Zuid-Amerikaanse soort, waarmee bewezen kon worden dat deze soort in Europa is ingevoerd. Tenslotte worden ook analyses uitgevoerd op organismen die in vloeistoffen zijn geconserveerd die niet ideaal lijken te zijn voor DNA-analyses zoals  formaline, whisky en ruiten-vloeistof.  Binnen het “Aquatic Research Laboratory” kunnen monsters uit het veld uitgewerkt worden en zijn verschillende aquarium-opstellingen beschikbaar voor het in leven houden van organismen. Tenslotte heeft GiMaRIS een server ruimte en verschillende externe opslagcapaciteiten, waarmee is geregeld dat er van alle digitale producten waaronder foto’s, rapportages en con­tracten “back-ups” worden gemaakt die op tenminste twee fysiek verschillende locaties worden opgeslagen.

Back To Top