Search
en-USnl-NL

Haven inventarisaties


Om het risico te minimaliseren dat uitheemse soorten worden ingevoerd met ballastwater, heeft de IMO (International Maritime Organization ) de Ballast Water Management Conventie ontwikkeld, een conventie die eisen stelt aan de kwaliteit van het ballast water wat schepen in havens lozen. In de praktijk betekent dit dat schepen goedgekeurde ballastwaterbehandelingssystemen aan boord moeten installeren.
 
In de conventie is de mogelijkheid opgenomen om vrijstellingen te krijgen op sommige scheepvaartroutes. Er moet dan aangetoond worden dat ballastwatervervoer tussen deze havens geen bedreiging vormen voor het milieu en ecosysteem van die specifieke havens.
 
Om dergelijke vrijstellingen in Europese wateren toe te staan, is een protocol ontwikkeld door de HELCOM/OSPAR werkgroep. In dit protocol word beschreven hoe de verschillende habitatten in havens bemonsterd moeten worden.
 
GiMaRIS heeft inventarisaties volgens het HELCOM/OSPAR protocol uitgevoerd van de haven van Rotterdam, NL (2014), de haven van Hull, GB (2015), de haven van Vlissingen, NL (2016) en de haven van Antwerpen, BE (2017). De aanvraag voor ballastwater vrijstelling tussen de havens Rotterdam en Hull is momenteel in behandeling.
 

 

Back To Top