Search
en-USnl-NL

SASI, Schelpdier Afhankelijke Soorten Inventarisatie

Een SASI, Schelpdier Afhankelijke Soorten Inventarisatie, is onderdeel van het SIMP, Schelpdier Import Monitoring Protocol. Het doel van deze inventarisatie is om meer inzicht te krijgen over de soorten, en in het bijzonder de invasieve exoten, die per ongeluk kunnen worden ingevoerd met de schelpdierentransporten in Nederland. Deze bemonsteringsmethode is geschikt voor macro flora en macrofauna> 1 mm.
 
Tijdens een SASI worden meerdere monsters genomen verspreid over het productiegebied vanwaar men wil exporteren. In elk monster van ongeveer 5 kg schelpdieren, worden alle diersoorten en algen gescoord die op en tussen bemonsterde schelpdieren leven. Voor elke soort die tijdens het onderzoek wordt gevonden, wordt bepaald of het een probleemsoort betreft. Het onderzoeksgebied wordt net zo lang bemonsterd totdat de verwachting is dat met een dubbele hoeveelheid monsters niet meer dan één soort worden gevonden. Met deze methode kan de totale diversiteit in een gebied worden geschat met behulp van een soorten accumulatie curve, een veelgebruikte en betrouwbare wetenschappelijke methode om de totale diversiteit van soorten in een gebied bepalen.
 

Back To Top